Kamienny krzyż w Trzebieszowicach

Kamienny krzyż w Trzebieszowicach

W Trzebieszowicach przed główną bramą prowadzącą na teren przykościelny stoi kamienna figura ukrzyżowanego Chrystusa. Poniżej postaci ukrzyżowanego Jezusa, na płaskorzeźbie ukazane jest Najświętsze Serce Pana Jezusa adorowane przez dwa putta (postaci aniołków powszechnie stosowane w dekoracjach kościelnych w okresie baroku i rokoka). Na przedniej części postumentu umieszczono trzy napisy. Na samej górze (pod Najświętszym Sercem) widnieje napis: 

“Ecce! / Erecta stipes / Redemptionis”

poniżej umieszczona jest figura, najprawdopodobniej, Matki Boskiej z dwoma puttami, a poniżej drugi z napisów:

“Jesus / Meine Liebe ist / gekreuziget”

[Jezus / moja miłość / jest ukrzyżowany].

Na postawie postumentu wykuty jest wizerunek św. Andrzeja (apostoła) z charakterystycznym krzyżem w kształcie litery X, na którym poniósł śmierć (wedle różnych źródeł pomiędzy 62 a 70 rokiem). Kształt krzyża pochodzi od pierwszej litery w słowie „Chrystus” w języku greckim (Χριστός). Pod wizerunkiem świętego ostatni z napisów na przedniej części figury, czyli słowo SANDEREAS [Sanctus Andreas – Święty Andrzej].

Z tyłu mocno zatarty napis, który tylko częściowo udało mi się odczytać, toteż nie podejmę się jego tłumaczenia

“Jesum / dem Gekreuzigten zu / Ihren Gott diese […] /erbauen Lassen Franz / Mann alhier […] / A.1803”

Można z niego wywnioskować, że fundatorem wystawionej w 1803 roku figury był Franciszek Mann, tutejszy (alhier) czyli mieszkający w Trzebieszowicach.

Miejscowość: Trzebieszowice
Fundator: Franciszek Mann
Autor: [?]
Data powstania: 1803 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.