Św. Jan Nepomucen w Trzebieszowicach

Św. Jan Nepomucen w Trzebieszowicach

Przy drodze z Trzebieszowic do Skrzynki, na terenie określanym jako dawny cmentarz choleryczny (który to teren najprawdopodobniej nie jest cmentarzem cholerycznym, gdyż ten znajdował się w innym miejscu) stoi figura Jana Nepomucena. Figura przy wycince drzewa utraciła głowę, ale z informacji uzyskanych dzisiaj od właściciela terenu wynika, że wszystko zmierza do tego, iż już wkrótce głowa wróci na swoje miejsce.


Jan Nepomucen ukazany jest w pozycji stojącej, w rękach trzyma krucyfiks, a pod nim liść palmy, ubrany jest w sutannę z dziewięcioma guzikami, komżę z rzeźbioną koronką oraz rokietę z kapturem ozdobioną frędzlami. Autorem rzeźby był Heinrich Klar, o czym świadczy napis na bocznej ścianie cokołu (Heinrich Klar, bildha. Landeck), rzeźba została wykonana na początku XIX wieku (1803). W 1923 roku dokonano renowacji figury. Co ciekawe, Heinrich Klar najprawdopodobniej otrzymał zlecenie na wykonanie jeszcze co najmniej jednej rzeźby – kamiennego krucyfiksu stojącego przy moście żelaznym łączącym drogę wojewódzką nr 392 (odcinek Żelazno – Lądek-Zdrój) z Zamkiem na Skale. Postumenty Jana Nepomucena i owego krucyfiksu są jednakowe i oba wykonano w 1803 roku.

Niestety trudno na chwilę obecną potwierdzić tę hipotezę, gdyż krucyfiks pokryty jest niezliczonymi ilościami warstw wapnia i farby. Interesujące jest to, że na mapie Trzebieszowic z 1882 roku nie jest naniesiony ani krzyż, ani figura Nepomucena. Na mapach topograficznych z 1927 r. i 1938 r. pojawia się jakaś figura (lub krzyż, na planie wszystkie obiekty sakralne zaznaczone są tak samo) w miejscu obecnego Nepomucena. Czyżby zarówno krzyż jak i figura Nepomucena zostały ustawione na obecnych miejsca w późniejszym okresie (przeniesione z innego miejsca?). Czy nastąpiło to w okolicach daty renowacji figury?

Miejscowość: Trzebieszowice
Fundator: [?]
Autor: Heinrich Klar
Data powstania: 1803 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.