Lekwar Jan

Jan Lekwar

Urodzony – 09.12.1896 Wołczyniec (gmina Uhorniki, woj. stanisławowskie), wedle innego źródła Uhrynów Dolny (gmina Pasieczniki, woj. stanisławowskie).
Zmarł – 20.10.1979, Lądek-Zdrój (woj. dolnośląskie)
Stopień wojskowy – chorąży
Odznaczenia – Krzyż Niepodległości
BIOGRAM
W czasie I wojny światowej służył jako plutonowy w 1 Brygadzie Legionów Polskich (1 Pułk Piechoty, 3 batalion, 2 kompania) z numerem legitymacji 15394. Endre László Varga, emerytowany pracownik naukowy Uniwersytetu im. Karoliego w Budapeszcie, umieścił Jana Lekwara [Lekvára] na liście ochotników węgierskich służących w Legionach Polskich w latach 1914−1918.
W 1915 roku, w czasie działań bojowych, Jan Lekwar ciężko zachorował i trafił na leczenie do szpitala Twierdza nr 8 w Krakowie.
Za udział w walkach o niepodległość Polski odznaczony został 12 stycznia 1932 roku Krzyżem Niepodległości (Zarządzenie Prezydenta Polski Ignacego Mościckiego opublikowane w Monitorze Polskim nr 48 z 29 lutego 1932 roku).
W okresie międzywojennym Jan Lekwar pozostał w czynnej służbie wojskowej i służył w 1 Pułku Artylerii Ciężkiej w stopniu starszego ogniomistrza. Nie wiadomo jakie były dokładnie jego losy po klęsce wrześniowej w 1939 roku. Z pewnością przedostał się z okupowanej Polski do Francji, aby tam podjąć dalszą walkę. Tam też, po klęsce Francji, trafił do niemieckiej niewoli i został osadzony w Stalagu XVII A [Kaisersteinbruch] (źródło: oficjalna lista jeńców francuskich nr 92 z 19 kwietnia 1941 roku).
W 1942 roku odnajduje się w Anglii. Wedle rozkazu dziennego nr 82 z dnia 20 sierpnia 1943 roku Jan Lekwar służył w 1 Pułku Artylerii Ciężkiej w stopniu chorążego.
Na tablicy nagrobnej napisano:
Jan Lekwar
Chorąży Wojska Polskiego
ur. 9.12.1896 – zm. 20.10.1979.
Uczestnik walk:
1918 – Legiony, 1939 – Polska
1940 – Francja, 1941 – stalag,
1942-1945 – Anglia.
Niech Bóg Wszechmogący da Mu
to czego nie dała Ojczyzna.
Cześć Jego Pamięci.
ŹRÓDŁA
1. Endre László Varga – Źródła i dokumenty do dziejów legionistów węgierskich służących w Legionach Polskich w latach 1914−1918. Niepodległość i Pamięć 23/4 (56), 183-238.
2. Monitor Polski nr 48 z 29 lutego 1932;
3. Oficjalna lista jeńców francuskich nr 92 z 19 kwietnia 1941 roku, str. 37
4. Rozkazy dzienne z 1943 roku Pułku Artylerii Ciężkiej i 2 Pułku Art. Mot str.183, 188, 192. The Polish Institute and Sikorski Museum (London);
WPIS
Wpis w ewidencji IPN

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.