Przeniesienie płyt nagrobnych

Przeniesienie płyt nagrobnych

Dzisiaj członkowie Lądeckiego Towarzystwa Historyczno-Eksploracyjnego w uszczuplonym składzie wraz z osobami niezrzeszonymi w naszym stowarzyszeniu podjęli się trudu wydobycia i przeniesienia do lapidarium w Trzebieszowicach niemieckich nagrobków wyrzuconych w jednym z okolicznych jarów. Udało nam się wydobyć dwa nagrobki i przewieźć je na teren parafii.
W trakcie prac okazało się, że w owym jarze spoczywa jeszcze kilka bądź kilkanaście nagrobków. Część z nich jest trwale uszkodzona i trudno dziś stwierdzić kogo upamiętniały. Są jednak takie, które zachowały się w bardzo dobrym stanie. W przyszłości, przy użyciu specjalistycznego sprzętu, postaramy się je także wydobyć. Niestety ich rozmiary, a zwłaszcza waga uniemożliwiają wyciągnięcie ich tylko i wyłącznie przy użyciu ludzkiej siły.
Dziękuję za pomoc i wsparcie przy dzisiejszej akcji: Pawłowi Latosowi, Ewie Zadorze, Romanowi Magierło, Pawłowi Fuss, Adrianowi Gorajewskiemu, Markowi Pijanowskiemu, a także Nadleśnictwu Lądek-Zdrój za wyrażenie zgody na pracę na ich terenie oraz ks. proboszczowi Ryszardowi Pasiece za zgodę na umieszczenie odnalezionych nagrobków w lapidarium.
Akcja będzie kontynuowana.