Weterani walk o wolność i niepodległość Polski

Weterani walk o wolność i niepodległość Polski

1 stycznia 2019 r. weszła w życie Ustawa o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski, której myślą przewodnią jest „oddanie hołdu przeszłym pokoleniom, które swoją postawą oraz walką o niepodległą i suwerenną Ojczyznę walnie przyczyniły się do wyzwolenia Narodu Polskiego”. Mając na względzie godne zachowanie w narodowej pamięci poświęcenia tych pokoleń ustawodawca przewidział, że Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu będzie sprawował opiekę nad grobami weteranów, prowadził ich ewidencję oraz udzielał dotacji celowych i świadczeń pieniężnych na pokrycie kosztów związanych z budową, utrzymaniem oraz remontem tych obiektów.

O wsparcie finansowe mogą występować zarówno rodziny będące dysponentem grobu, jak i fundacje, stowarzyszenia, kościoły, związki wyznaniowe, czy urzędy gminy.

Prowadzona przez IPN ewidencja obejmuje groby weteranów znajdujące się zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami. Do grobów weteranów zaliczają się mogiły:

  1. osób, które walczyły o odzyskanie niepodległości Polski lub w obronie niepodległości i granic suwerennej Rzeczypospolitej Polskiej, biorąc udział w wojnach, działaniach zbrojnych i niepodległościowych oraz powstaniach narodowych w okresie od 1768 r. do 1963 r.;
  2. funkcjonariuszy cywilnych władz powstań narodowych, administracji podziemnego Państwa Polskiego w okresie wojny 1939–1945, członków władz i Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie w latach 1939–1990, a także podziemnych niepodległościowych organizacji cywilnych w latach 1945–1956.

Lądeckie Towarzystwo Historyczno-Eksploracyjne niemal od początków swojego istnienia zajmuje się zbieraniem dokumentacji i zgłaszaniem wniosków o wpis do ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski, spoczywających na cmentarzach w gminie Lądek-Zdrój.

Na chwilę obecną do ewidencji prowadzonej przez IPN wpisane są groby poniższych weteranów. Jeśli są Państwo w posiadaniu informacji o weteranach spoczywających na naszych cmentarzach prosimy o kontakt mailowy.

CMENTARZ PARAFIALNY

[kliknij, żeby otworzyć w nowym oknie]

Bieniasz Michał – sektor I, rząd 2, grób 11 [na planie nr 11]
Chojnacki Janusz – sektor A, rząd 1, grób 12 [na planie nr 10]
Cybulski Roman – sektor E, rząd 2, grób 2 [na planie nr 8]
Laskowski Franciszek – sektor I, rząd 10, grób 13 [na planie nr 3]
Lekwar Jan – sektor A, rząd 4, grób 6a [na planie nr 1]
Makrocki Antoni – sektor C, rząd 14, grób 6 [na planie nr 4]
Matoszko Antoni – sektor K, rząd 8, grób 5 [na planie nr 12]
Niechwiadowicz Jakub – sektor I, rząd 20, grób 18 [na planie nr 6]
Nieckarz Stanisław
– sektor E, rząd 4, grób 8 [na planie nr 13]
Nogas Tadeusz – sektor K, rząd 5, grób 18 [na planie nr 2]
Salamon Andrzej – sektor C, rząd 15, grób 9 [na planie nr 5]
Traczyk Henryk – sektor E, rząd 1, grób 7 [na planie nr 9]
Woźniak Gabriel – sektor H, rząd 4, grób 9 [na planie nr 7]

CMENTARZ KOMUNALNY

[kliknij, żeby otworzyć w nowym oknie]
Kołacki Romanna planie nr 2
Masłowski Witoldna planie nr 3
Mikita Wiesławna planie nr 1

CMENTARZ PARAFIALNY W TRZEBIESZOWICACH

[kliknij, żeby otworzyć w nowym oknie]
Augustynowicz Antoni – na planie nr 3
Burghardt Mieczysławna planie nr 1
Grzeszczuk Włodzimierzna planie nr 2

CMENTARZ PARAFIALNY W RADOCHOWIE

[kliknij, żeby otworzyć w nowym oknie]
Banaś Michałna planie nr 1