Członkowie Towarzystwa

Członkowie Towarzystwa

Krystian Takuridis
Prezes
Adam Susło
Wiceprezes
Bożena Urzędowska
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Tomasz Kontek
Członek Komisji Rewizyjnej
Paweł Latos
Członek Komisji Rewizyjnej
Paweł Dywański
Członek Towarzystwa
Sebastian Łukasiewicz
Członek Towarzystwa
Jacek Urzędowski
Członek Towarzystwa
Anna Duch
Członek Towarzystwa