Członkowie Towarzystwa

Członkowie Towarzystwa

Krystian Takuridis
Prezes
Sebastian Łukasiewicz
Wiceprezes
Bożena Urzędowska
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Tomasz Kontek
Członek Komisji Rewizyjnej
Paweł Latos
Członek Komisji Rewizyjnej
Paweł Dywański
Członek Towarzystwa
Jacek Urzędowski
Członek Towarzystwa
Adam Susło
Członek Towarzystwa
Ewa Zadora
Członek Towarzystwa
15Shares