O nas

O nas

Lądeckie Towarzystwo Historyczno-Eksploracyjne powstało w listopadzie 2018 roku z inicjatywy grupy znajomych, pasjonatów historii miasta i regionu lądeckiego. Połączyliśmy siły we wspólnym działaniu na rzecz Lądka-Zdroju, okolicznych wsi oraz ich mieszkańców.

Naszym celem jest upowszechnianie wiedzy o historii, a także dbanie o zachowanie śladów przeszłości. Chcemy poszerzać wiedzę na temat tradycji naszego regionu i dzielić się nią z naszą lokalną społecznością. Szczególną uwagę poświęcać będziemy edukacji historycznej młodzieży.

Wspierać będziemy wszelkie inicjatywy na rzecz ochrony dóbr kultury i przyrody, w tym szeroko rozumianego dziedzictwa kulturowego. Interesuje nas historia mieszkańców regionu, przede wszystkim naszych matek i ojców, ale także tych, którzy żyli tu przed 1945 rokiem.

Działalność Towarzystwa opiera się na zasadach non-profit, nie pobieramy wynagrodzenia za swoje działania, a w wielu przypadkach nasze cele planujemy realizować z własnych środków.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do współpracy i rozwijania swoich pasji w naszych szeregach.

Lądeckie Towarzystwo Historyczno-Eksploracyjne
57-540 Lądek-Zdrój, Plac Staromłyński 2/1
REGON: 381741273
NIP: 8811496884
KRS: 0000754738
Nr konta: 02 9588 0004 3903 2955 2000 0010
Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie Oddział w Lądku-Zdroju.