Nogas Tadeusz

Tadeusz Nogas

Urodzony – 21.02.1904, Lublin (woj. lubelskie)
Zmarł – 12.10.1970, Lądek-Zdrój (woj. dolnośląskie)
Stopień wojskowy – brak informacji
Odznaczenia – brak informacji
BIOGRAM
Tadeusz Nogas przyszedł na świat 21 II 1904 r. w Lublinie, z zawodu był księgowym. Przed wojną mieszkał w Lublinie, przy ul. Piaskowej 17. Zapewne w Lublinie też zawarł związek małżeński z Julią Sankowską. Małżeństwa to z pewnością jeszcze przed wybuchem II wojny światowej doczekało się dziecka. Nogas był żołnierzem III Powstania Śląskiego w 1921 r. Służył w kompanii karabinów maszynowych II Baonu Strzelców Śląskich oraz (wedle materiałów zachowanych w Instytucie Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku) w oddziale dywersyjnym Tadeusza Puszczyńskiego „Wawelberg”. W okresie II wojny światowej, zapewne za swoją działalność niepodległościową, był więźniem niemieckich obozów koncentracyjnych. Więziony był w Zamku Lubelskim; Majdanku /KL Lublin/; Oświęcimiu /KL Auschwitz/ – przywieziony 3 X 1943 r. (numer więźniarski: 155577); Mathausen-Gusen /KL Mathausen-Gusen/ – przeniesiony 8 XI 1943 r. z KL Auschwitz (numer więźniarski: 49341); Dachau /KL Dachau/. Ofiara obozowych eksperymentów pseudomedycznych. Zmarł w Lądku-Zdroju 12 X 1970 r.
ŹRÓDŁA
1. Instytut Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku „Ewidencja zwolnionych szeregowych z grupy »Wawelberg«”. Oryg., rkps 302, s. 2-28
2. Instytut Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku „Ewidencja personalna kompanii karabinów maszynowych II Baonu Strzelców Śląskich”. Oryg., rkps IJP 302, s. 30-34
WPIS
Wpis w ewidencji IPN

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.