Kaplica Sophie von Schutter

Kaplica Sophie von Schutter

Poszukujemy wszelkich archiwalnych zdjęć kaplicy Sophie von Schutter. Może ktoś pamięta co wieńczyło szczyt – kwiaton czy krzyż? Ile było tablic epitafijnych zawieszonych w kaplicy? Jak wyglądała płyta zakrywająca zejście do krypy?