Światełka pamięci 2019

Światełka pamięci 2019

Dzisiaj, w 101 rocznicę odzyskania Niepodległości, członkowie Lądeckiego Towarzystwa Historyczno-Eksploracyjnego zapalili symboliczne znicze pamięci na grobach tych, którzy ponad wiek temu swym czynem wywalczyli nam Wolność i Niepodległość.
Cześć Ich Pamięci! Niech żyje Wolna i Suwerenna Rzeczpospolita!
W imieniu Stowarzyszenia dziękuję Weronice Urzędowskiej za wykonane dla nas kotyliony.
Bohaterzy z okresu walk o wolną Rzeczpospolitą i jej granice spoczywający na cmentarzu parafialnym to:
Cybulski Roman (1892-1980) – wachmistrz I Pułku Ułanów Krechowieckich
Jemioła Edward (1889-1966) – żołnierz 1 pułku Strzelców Polskich w okresie I wojny światowej. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej;
Laskowski Franciszek (1898-1956) – za walkę o wolną Polskę odznaczony Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918–1921 oraz Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości;
Lekwar Jan (1896-1979) – żołnierz Legionów Polskich, odznaczony Krzyżem Niepodległości;
Nogas Tadeusz (1904-1970) – żołnierz III Powstania Śląskiego w 1921 roku;

Ostaszewski Mieczysław (ok. 1901-1941) – uczestnik walk o niepodległość Polski oraz wojny 1920 roku. [Grób symboliczny];