Jan Woroniewski

Jan Woroniewski

[supsystic-gallery id=32 position=center]

Ksiądz Jan Woroniewski – urodził się 13 czerwca 1880 roku we wsi Zawada (przed wojną pow. Mościska, woj. lwowskie). Ukończył C.K. Gimnazjum w Przemyślu w 1900 roku. Naukę kontynuował na Uniwersytecie Lwowskim, który ukończył uzyskując tytuł Doktora Prawa Cywilnego w 1904 roku. Po ukończeniu studiów pracował jako urzędnik cywilny.
W bliżej nieznanych okolicznościach podjął w 1913 roku decyzję o wstąpieniu do Seminarium Duchownego we Lwowie. 9 lipca 1916 roku ukończył seminarium i został wyświęcony na kapłana. Do 1945 roku pracował jako duchowny w różnych parafiach w Diecezji Lwowskiej, m.in. jako wikariusz parafii Chodorów (1916-1919), wikariusz parafii Kochawina (1919-1922), wikariusz parafii Tarnopol (1922-1924 ), kapelan w szpitalu Sióstr Szarytek w Mariampolu (1924-1925), proboszcz parafii Świtarzów (1925-1932). Najdłużej, bo w latach 1932-1945, piastował stanowisko administratora parafii Brzuchowice. Przed wojną ta podlwowska miejscowość rekreacyjno-letniskowa znana była w Polsce z jednej z największych w kraju skoczni narciarskich.
Po II wojnie zmuszony został, jak większość Polaków, do opuszczenia Kresów Wschodnich. Wyjechał na tzw. Ziemie Odzyskane i w lipcu 1945 roku objął stanowisko polskiego duszpasterza w Bystrzycy Kłodzkiej. Pracował tam do 12 maja 1946 roku, kiedy to decyzją Administracji Apostolskiej mianowany został proboszczem parafii w Lądku-Zdroju. Parafię objął 3 lipca 1946 r. i piastował stanowisko proboszcza aż do śmierci 7 kwietnia 1947 roku.
Uroczysty pogrzeb pierwszego lądeckiego proboszcza po 1945 r. odbył się 10 kwietnia, uczestniczyło w nim 10 księży w tym proboszcz z Bystrzycy Kłodzkiej, ks. Dziekan Antoni Łopaciński. Ks. Jana Woronieckiego na tzw. stary cmentarz w Lądku-Zdroju odprowadzili licznie parafianie, młodzież, członkowie Straży Pożarnej oraz stowarzyszenia społeczne.