Roman Cybulski

Roman Cybulski

Nagrobek Romana Cybulskiego
W dniu 23 lipca zmarł jeden z najstarszych stażem, obserwator posterunku meteorologicznego w Lądku-Zdroju – Roman Cybulski.
Urodził się 4 sierpnia 1893 w Warszawie. Brał czynny udział w I-szej Wojnie Światowej jako plutonowy kawalerii. Do 1939 mieszkał w Osadzie Krechowieckiej, obecnie na terenie ZSRR, prowadząc gospodarstwo rolne. Do Lądka-Zdroju przybył w r. 1946 z Krasnegostawu, gdzie spędził okres okupacji hitlerowskiej.
Z „pogodą” zetknął się tu – w Lądku Zdroju w r. 1948 aby po odbytym kursie dla obserwatorów meteorologicznych w Warszawie, prowadzić Stację Biometeorologiczną w Uzdrowisku. I tu następuje 30 letni okres pracy Romana Cybulskiego  i ogrodnictwo były życiowymi pasjami Romana Cybulskiego. Był on osobą bardzo popularną na terenie Lądka-Zdroju, kopalnią wiedzy życiowej, zawsze pogodny, życzliwy i uprzejmy informator pogody dla przewijających się kuracjuszy. Sumienność, pracowitość i dobry charakter zjednywały mu uznanie przełożonych. Za swoją pracę otrzymywał często nagrody, dyplomy i wyróżnienia.. Pozostawił po sobie 30-letnie wyniki obserwacji i pomiarów meteorologicznych, które przyczyniły się do opracowania klimatu Uzdrowiska Lądka-Zdroju, jak też znajdują zastosowana do dalszych prac badawczych nad klimatem Sudetów.
Dzień Jego pogrzebu był dniem wyjątkowo pogodnym i ciepłym, wyróżniającym się z szeregu pochmurnych i deszczowych dni tegorocznego lipca. Promienie słońca żegnały Meteorologa Uzdrowiska wspólnie z liczną rzeszą oddanych Mu przyjaciół.
Jego szlachetność, uczciwość, dobroć serca i uczynność na zawsze pozostaną w naszej pamięci.
Zygmunt Wzorek
/Gazeta obserwatora, r. 33, 1980 r./