Władysława Litońskiego sprawy ciąg dalszy…

Władysława Litońskiego sprawy ciąg dalszy…

Kontynuujemy poszukiwania informacji o Władysławie Litońskim, kapralu pochowanym na cmentarzu parafialnym w Lądku-Zdroju, który miał być odznaczony orderem Virtuti Militari. Wysłałem zapytania do trzech miejsc i niestety ze wszystkich przyszła negatywna odpowiedź. Ale po kolei.
Centralne Archiwum Wojskowego Biura Historycznego – po przeprowadzenia wstępnej kwerendy w kartotece i bazach akt personalnych i odznaczeniowych nie odnaleziono nazwiska Litoński Władysław.
Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Odznaczeń i Nominacji – w dokumentacji związanej z Krzyżem Złotym i Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari za czyny bojowe w okresie II wojny światowej 1939-45, a także w ewidencji osób odznaczonych prowadzonej w Biurze Odznaczeń i Nominacji Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nie odnaleziono osoby o imieniu i nazwisku Władysław Litoński.
Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych – Weteran nie figuruje w “Wykazie osób odznaczonych Krzyżem Złotym i Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari za czyny bojowe w okresie II wojny światowej 1939-1945“, sporządzonym w 1998 r. przez Kapitułę Orderu – najobszerniejszym, zweryfikowanym, spisie osób odznaczonych Orderem Virtuti Militari za działania prowadzone podczas II wojny światowej (nie figuruje także w innych posiadanych przez Urząd opracowaniach dotyczących tego Orderu). Nie dysponujemy również dokumentacją kombatancką śp. Władysława Litońskiego.
Zaczyna robić się ciekawie, bo w żadnym wykazie Władysława Litońskiego nie ma. Opcji może być kilka – na tabliczce nagrobkowej był wzmiankowany inny order lub też mylnie ten order mu przypisano. Możliwe też, że dostał to odznaczenie w takich okolicznościach, że nie zostało to ujęte w dokumentacji wojskowej.
Wiele dałoby dotarcie do rodziny Władysława Litońskiego. Udało nam się wysłać zapytanie do rodziny Romana Litońskiego, który urodził się w Stanisławowie (tak jak Władysław) i miał pięciu braci. Czy był wśród nich Władysław Litoński dowiemy się kiedy rodzina p.Romana zdecyduje się odpowiedzieć.

Zdjęcie autorstwa p. Ewy Zadory

8Shares

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *