Przynależność państwowa Lądka-Zdroju

Przynależność państwowa Lądka-Zdroju

Jutro Narodowe Święto Niepodległości. 101 lat temu, nasza ukochana ojczyzna wróciła na mapy Europy po 123 latach zaborów. W wigilię tego dnia chciałbym jednak poświęcić trochę uwagi historii naszej “małej ojczyzny”, która jak się okazuje wydaje się być naprawdę Polska dopiero od 1945 roku!

Historia Lądka-Zdroju jest nierozerwalnie związana z historią Ziemi Kłodzkiej i Hrabstwa Kłodzkiego. W X i XI w. ziemie te były przedmiotem rywalizacji czeskich Przemyślidów i polskich Piastów. Dopiero pokój Zielonoświątkowy z 1137 roku, podpisany w Kłodzku przez Sobiesława I i Bolesława Krzywoustego, usankcjonował przynależność Ziemi Kłodzkiej do Czech. W tym miejscu pragnę przypomnieć, że lokacja naszego miasta nastąpiła prawdopodobnie w drugiej połowie XIII wieku, a na rok 1241 datowane jest zniszczenie urządzeń kąpielowych przez Mongołów wycofujących się po bitwie pod Legnicą.

Poniższa grafika, prezentuje moim zdaniem najbliższe prawdzie odzwierciedlenie historii przynależności lądeckich ziem do kolejnych struktur państwowych.

Do 1742 roku Ziemia Kłodzka pozostawała we władaniu królów czeskich, którzy to od 1356 roku byli również elektorami Świętego Cesarstwa Rzymskiego. W 1567 roku Ziemia Kłodzka została wykupiona z zastawu przez cesarza Maksymiliana II Habsburga, którego pełny tytuł brzmiał: “Maksymilian, z Bożej łaski uświęcony i wybrany cesarz rzymski, po wieki August, król Niemiec, Węgier, Czech, Dalmacji, Chorwacji, Slawonii, etc., etc. arcyksiążę Austrii, książę Burgundii, Brabancji, Styrii, Karyntii, Karnioli, margrabia Moraw, książę Luksemburga, Górnego i Dolnego Śląska, Wirtembergii, Teck etc. książę Szwabii, hrabia Habsburga, Tyrolu, Ferreti, Kyburga, Gorycji etc. landgraf Alzacji, margrabia Świętego Cesarstwa Rzymskiego, Burgau, Górnych i Dolnych Łużyc etc. pan Marchii Wendyjskiej, Salin, Port Naon, etc., etc.”

W 1742 roku, w wyniku pokoju we Wrocławiu kończącego I wojnę śląską, Ziemia Kłodzka przeszła pod władanie króla Prus – Fryderyka II Wielkiego.

W 1871 roku utworzone zostało Cesarstwo Niemieckie zwane także II Rzeszą.

W 1918 roku, po zakończeniu I Wojny Światowej, II Rzesza Niemiecka stała się republiką, zwaną potocznie Republiką Weimarską.

W 1933 roku powstaje III Rzesza rządzona przez Adolfa Hitlera.

Po zakończeniu II Wojny Światowej zdecydowano o przyznaniu Ziemi Kłodzkiej Polsce (która do 1952 roku nosiła nazwę Rzeczpospolita Polska, w latach 1952-1989 Polska Rzeczpospolita Ludowa, i ponownie od 1989 roku – Rzeczpospolita Polska).

Edytowano 11-11-2019: Zmieniłem herby na bardziej odpowiadające przedstawionym epokom.

Źródła:

 1. Wojciech Ciężkowski, “Lądek-Zdrój”, Dolnośląskie Wydawnictwa Edukacyjne, Wrocław 1998
 2. Artykuł pt. “Historia Ziemi Kłodzkiej”, Portal Ziemia-Kłodzka.pl, https://www.ziemia-klodzka.pl/informacje/historia
 3. Artykuł pt. “Maksymilian II Habsburg”, Wikipedia, https://pl.wikipedia.org/wiki/Maksymilian_II_Habsburg
 4. Artykuł pt. “Hrabstwo kłodzkie”, Wikipedia, https://pl.wikipedia.org/wiki/Hrabstwo_k%C5%82odzkie
 5. Artykuł pt. “Święte Cesarstwo Rzymskie”, Wikipedia, https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99te_Cesarstwo_Rzymskie
 6. Artykuł pt. “Elektorzy Rzeszy”, Wikipedia, https://pl.wikipedia.org/wiki/Elektorzy_Rzeszy
 7. Artykuł pt. “Królestwo Czech”, Wikipedia, https://pl.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%B3lestwo_Czech
Herby:
 1. Herb Królestwa Czech – licencja CC BY-SA 3.0https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_the_Kingdom_of_Bohemia.svg
 2. Herb Świętego Cesarza Rzymu – Karola VI Habsburga (1711 – 1740) – licencja CC BY-SA 3.0https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Greater_Coat_of_Arms_of_Charles_VI,_Holy_Roman_Emperor.svg
 3. Mały herb Królestwa Prus (1790) – licencja CC BY-SA 3.0https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Small_Arms_of_the_Kingdom_of_Prussia_1790.svg
 4. Herb Cesarstwa Niemieckiego – licencja CC BY-SA 3.0https://en.wikipedia.org/wiki/File:Greater_Coat_of_Arms_of_the_German_Emperor.svg
 5. Herb Republiki Weimarskiej (1919) – licencja CC BY-SA 3.0https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wappen_Deutsches_Reich_(Weimarer_Republik).svg
 6. Godło Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (1945 – 1989) – licencja CC BY-SA 3.0https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Poland_(1955-1980).svg
 7. Godło Rzeczypospolitej Polskiej: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Poland-official.png

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.