Adam Szmidt

Adam Szmidt

8 lutego 2021 r. zmarł Pan Adam Szmidt, ostatni naczelnik miasta i gminy Lądek-Zdrój w latach 1984-1990 oraz jego burmistrz przez trzy kadencje (1994–1998, 2002-2010). Przyszedł na świat 16 lutego 1943 r. w Skórczu (ob. woj. pomorskie). W 1968 roku ukończył studia na Akademii Rolniczej w Poznaniu uzyskując tytuły: magistra i inżyniera. Przez następne lata pracował jako nauczyciel przedmiotów zawodowych w szkołach rolniczych. W latach 1984–1990 pełnił funkcję naczelnika miasta i gminy Lądek-Zdrój, ustępując z urzędu w czerwcu 1990 r., po pierwszych wolnych i demokratycznych wyborach samorządowych. Powrócił wtedy do pracy zawodowej jako dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Lądku-Zdroju. W 1994 r. Rada Miasta i Gminy powołała go na stanowisko burmistrza, które sprawował do 1998 r. Po zakończeniu kadencji został zatrudniony w Banku Gospodarki Żywnościowej. W 2002 r. startował w pierwszych bezpośrednich wyborach na Burmistrza Miasta i Gminy, pokonując w II turze Andrzeja Dylewskiego. W tym też czasie działał w strukturach Polskiego Stronnictwa Ludowego, będąc prezesem Zarządu Miejsko-Gminnego w Lądku-Zdroju oraz członkiem Zarządu Powiatowego PSL w Kłodzku. 26 listopada 2006 r. został ponownie wybrany przez mieszkańców gminy burmistrzem, wygrywając ponownie w II turze z Andrzejem Dylewskim.

Adam Szmidt (© Radosław Pietraga)

W lipcu 2007 r. podczas zdejmowania gniazda pszczół z wysokiego drzewa, spadł z drabiny, w wyniku czego doznał poważnego urazu głowy i zapadł w śpiączkę, budząc się po kilku miesiącach. Po wypadku nie powrócił już do pracy.
Ja, zapewne jak większość mieszkańców, zapamiętam Go jako pogodnego człowieka, otwartego na ludzi i zawsze gotowego poświęcić im nawet chwilkę czasu w napiętym grafiku. Często spotykałem go, jak spacerował po Lądku w otoczeniu kilku osób z Ratusza, słuchając podpowiedzi i samemu się zastanawiając co można jeszcze w mieście poprawić i zrobić.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.