Przywracanie Pamięci

Przywracanie Pamięci

5 marca na Placu Partyzantów miała miejsce doniosła uroczystość. Staraniem Lądeckiego Towarzystwa Historyczno-Eksploracyjnego oraz Oddziału „Bialskiego” PTTK w Lądku-Zdroju odsłonięta została tablica poświęcona pamięci partyzanta, członka Narodowych Sił Zbrojnych oraz Armii Krajowej, ppor. Wiesława Mikity “Mścisława”.


Uroczystość zgromadziła licznych gości, w tym członków rodziny Wiesława Mikity oraz mieszkańców Lądka-Zdroju. Udział wzięli także zaproszeni samorządowcy – Przewodniczący Rady Powiatu – Zbigniew Łopusiewicz, wiceburmistrz Lądka-Zdroju – Alicja Piwowar oraz burmistrz Stronia Śląskiego – Dariusz Chromiec. Na odsłonięcie tablicy przyjechała także posłanka na Sejm RP, pani Monika Wielichowska.


Odsłonięcia tablicy dokonała w asyście braci Mateusza i Jana, córka Wiesława Mikity, pani Bogumiła Mikita-Gułaj. Po uroczystości, w pobliskim DW „Magnolia” odbyła się prelekcja, w której głos zabrali prof. Wojciech Ciężkowski oraz prof. Nikołaj Iwanow. Pierwszy z prelegentów, łącząc się on-line z obecnymi na sali, opowiedział o życiu, rodzinie i pasjach Wiesława Mikity. Zgromadzeni mogli dowiedzieć się o czynnikach, które w sposób zasadniczy wpłynęły na decyzje życiowe Wiesława Mikity, a przy okazji obejrzeć zdjęcia z rodzinnego albumu Mikitów. Opowieść przeplatana była licznymi rodzinnymi anegdotami, gdyż prof. Ciężkowski powiązany jest rodzinnie z bohaterem uroczystości. Drugi z prelegentów skupił się natomiast w swojej opowieści na realiach wojennych i powojennych żołnierzy zbrojnego podziemia. Profesor Iwanow przyczynił się do powołania Stowarzyszenia „Straż Mogił Polskich na Wschodzie”, organizacji zajmującej się wyszukiwaniem, dokumentowaniem i upamiętnianiem miejsc martyrologii Polaków i innych obywateli polskich na Wschodzie. Brał m.in. udział w ekshumacji cichociemnego Jana Piwnika „Ponurego”,  dowódcy „Mścisława”. Wieczoru wspomnień dopełniła opowieść krewnej Wiesława Mikity, historyk Marii Domańskiej-Nogajczyk, która na uroczystość przyjechała specjalnie z Kielc.


W imieniu Lądeckiego Towarzystwa Historyczno-Eksploracyjnego chcę podziękować osobom i instytucjom, bez których to wspaniałe popołudnie i wieczór nie miałyby miejsca:
– Wojciechowi Batce za niesamowity projekt, który następnie przeobraził się w niepowtarzalną, odlaną w brązie, tablicę;
– Instytutowi Pamięci Narodowej za wsparcie finansowe w realizacji projektu;
– Przewodniczącej Rady Miejskiej, Małgorzacie Bednarek, za wsparcie słowem i czynem;
– żołnierzom z 22 Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej im. gen. dyw. Bronisława Prugara-Ketlinga z Kłodzka za asystę honorową w trakcie uroczystości;
– lądeckiej straży pożarnej za użyczenie niezbędnego do nagłośnienia sprzętu;
Szczególne słowa podziękowania kieruję do Pani Bogumiły Mikity-Gułaj, za wyrażenie zgody na tablicę pamiątkową, anielską cierpliwość do mojej osoby oraz za osobiste zaangażowanie w momentach, kiedy wydawało się, że znajdujemy się już w sytuacji bez wyjścia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.