Browsed by
Kategoria: Radochów

Rewaloryzacja krajobrazu w dolinie Białej Lądeckiej na odcinku od Żelazna do Radochowa

Rewaloryzacja krajobrazu w dolinie Białej Lądeckiej na odcinku od Żelazna do Radochowa

Dr inż. architektury Anna Paprzycka Rewaloryzacja krajobrazu w dolinie Białej Lądeckiej na odcinku od Żelazna do Radochowa. Trzebieszowice Założenie składa się z dwóch części. Pierwszą stanowi ogród górny — dawny ogród ozdobny, drugą park dolny krajobrazowy. Oba ogrody mają charakter wynikający z warunków topograficznych, jak i różnej historii ich powstania. Dla obu wspólną cechą jest brak czytelnego układu kompozycyjnego. W ogrodzie górnym błędem była lokalizacja garaży przy głównej bramie wjazdowej. Obecnie nie pełnią one pierwotnej funkcji, a ich architektura nie…

Read More Read More

Analiza stylistyczna i detal architektoniczny zespołu dworskiego w Radochowie

Analiza stylistyczna i detal architektoniczny zespołu dworskiego w Radochowie

[Fragment artykułu Anny Zaręby – Detal architektoniczny i jego losy w powojennej Polsce na przykładzie wiejskiego dworku szlacheckiego w Radochowie i „Zamku na Skale” w Trzebieszowicach] Analiza stylistyczna i detal architektoniczny zespołu dworskiego w Radochowie Zespół dworski w Radochowie jest malowniczo położony po południowej stronie rzeki Białej Lądeckiej. Od północy pozostałości dawnego parku i ogrodu ozdobnego ograniczają zabudowania gospodarcze, na południe i zachód z dworem sąsiadują łąki, a od wschodu granicę stanowi droga z Kłodzka do Lądka. W skład zabudowań…

Read More Read More

Kalwaria na Cierniaku

Kalwaria na Cierniaku

Na górze Cierniak (595 m n. p. m.) znajduje się Kalwaria. Jej początki związane są z osobą przyszłego sołtysa Radochowa, Antonim Wachsmannem (1809-1888). W wieku 27 lat zachorował on na ospę, która miała ciężki przebieg, wedle opisów jego zaropiała skóra zaczęła przypominać korę drzewa. Dodatkowo zaczął tracić wzrok. Dziesiątego dnia choroby Wachsmann złożył śluby Matce Bożej. Obiecał, że jeżeli odzyska zdrowie, wystawi na szczycie należącej do niego góry kaplicę ku Jej czci. Wkrótce Wachsmann wyzdrowiał i zgodnie z ślubem najpierw…

Read More Read More