Leo Richter

Leo Richter

RICHTER LEO (11.10.1888 Lądek-Zdrój – 28.10.1958 Lądek-Zdrój), bratanek Hieronymusa Richtera, malarz i konserwator dzieł sztuki w Lądku Zdroju. Kwalifikacje zawodowe zdobywał w warsztatach artystyczno-konserwatorskich w Regensburgu i Monachium. W Monachium studiował też w Królewskiej Szkole Rzemiosł Artystycznych (KK), dokształcając się w pracowniach miejscowych artystów.
W Lądku Zdroju założył pracownię, zajmując się malarstwem dekoracyjnym, malowaniem kościołów, pozłotnictwem oraz konserwacją malarstwa i rzeźby. W tym zakresie wykonywał prace w wielu kościołach, m. in. w Trzebnicy, Krzeszowie i czeskim Broumowie.
Na Ziemi Kłodzkiej m.in. wespół z rzeźbiarzem Franzem Wagnerem przeprowadził renowację (1926) gotyckiej rzeźby Matki Boskiej z Dzieciątkiem w kościele parafialnym Św. Michała w Bystrzycy Kłodzkiej, odnawiał (1932-1934) polichromie ołtarzy Dzieciątka Jezus i św. Anny, ambony, nastawy chrzcielnicy, krzyża procesyjnego oraz rzeźb św. Floriana i św. Jana Nepomucena w Domaszkowie, a także polichromię ołtarza św. Anny w kościele w Roztokach (1937).
Malował głównie obrazy religijne, także pejzaże, portrety i martwe natury. Był członkiem Kłodzkiej Grupy Artystycznej (KVGH).

Na podstawie: Sakwerda Jan – Artyści Ziemi Kłodzkiej i z Ziemią Kłodzką związani w latach 1800 – 1945. Leksykon. Tom II L-Z.