Cmentarz w Kątach Bystrzyckich

Cmentarz w Kątach Bystrzyckich

Kościół w Kątach Bystrzyckich otacza kamienny mur z przyporami zbudowany na planie owalu, wewnątrz którego znajduje się stary cmentarz. Wejście na teren przykościelny otwierają dwie bramy:

  • wschodnia, barokowa, sklepiona łukiem, przy której stoi kamienny krucyfiks z 1865 r.
  • zachodnia, z furtką i schodkami, zaznaczona dwoma słupami, przed którą umieszczona jest kapliczka w kształcie groty z Madonną Różańcową.
Brama zachodnia prowadząca na teren cmentarza w Kątach Bystrzyckich

Wejście od wschodu okalają różowo kwitnące, drzewiaste głogi. Na terenie przykościelnym zachowały się w dość dobrym stanie, stare nagrobki dawnych, niemieckich mieszkańców wsi oraz kilka z czasów tuż powojennych. Najstarsze z nich pochodzą z XIX w. Rośnie też kilka wysokich. Wewnątrz murów, po północnej stronie stoi ceglana cmentarna z połowy XIX w. z dwuspadowym dachem.

Tekst za Wikipedia.pl