Kamienny krzyż w Trzebieszowicach

Kamienny krzyż w Trzebieszowicach

Krzyż przy bocznej drodze z Radochowa do Trzebieszowic. Wykonany z piaskowca, materiału nietrwałego, stąd też jego stan jest dramatyczny. Niegdyś ogrodzony metalową barierką, z której dziś nie pozostał ślad. Z przodu napis na postumencie krzyż

“Opfer der Liebe”
[Ofiara z miłości]

powyżej dwie puste wnęki, w których najprawdopodobniej coś się znajdowało tablice z napisem albo płaskorzeźba). Na górze słabo już widoczny napis

“Es ist vollbracht!”
[Dokonało się!].


Z tyłu częściowo zatarty ręką czasu napis o fundatorze:

[…] / im J[…] […] / von dem / Bauerauszügler / Franz Faulhaber / von hier.

Zwrot “von hier” czyli “stąd” można rozumieć, że pochodził z Trzebieszowic (Kunzendorf an der Biele) albo z Radochowa (Reyersdorf) i był chłopem dożywotnikiem (wycużnikiem) czyli gospodarzem dożywotnio przebywającym w gospodarstwie zarządzanym już przez inną osobę, np. syna. Brak jakiejkolwiek datacji utrudnia ustalenie jakichkolwiek szczegółów dotyczących okoliczności ufundowania krzyża. Co prawda udało mi się odnaleźć dwóch Franzów Faulhaberów, z czego jeden był ogrodnikiem z Goszowa (Gompersdorf) i już te dwie rzeczy wykluczały go z grona ewentualnych fundatorów, drugi natomiast był co prawda rolnikiem, ale z Białej Wody (Weißwasser).

Miejscowość: Trzebieszowice
Fundator: Franz Faulhaber
Autor: [?]
Data powstania: [?]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.