Kamienny krzyż w Trzebieszowicach

Kamienny krzyż w Trzebieszowicach

W Trzebieszowicach w pobliżu bocznej bramy wjazdowej na teren dawnego parku otaczającego Zamek na Skale znajduje się kamienny Krzyż Pasyjny. Nie wyróżniałby się on w zasadzie niczym od podobnych dzieł znajdujących się wzdłuż dróg naszej gminy, gdyby nie dwa szczegóły. Jak zajrzeć na tylną część krzyż to okazuje się, że na górnej części znajduje się wyrzeźbiony wąż. Skąd taka symbolika? Można to interpretować w oparciu o Stary Testament. W Księdze Liczb mamy opis plagi jadowitych węży zesłanych przez Boga na Izraelitów. Przeżyć mieli ci, którzy spojrzeli na wykonanego przez Mojżesza i umieszczonego na palu miedzianego węża (Lb 21,9). Tym samym wąż umieszczony na palu stał się symbolem uzdrowienia.


Drugą ciekawostką jest postument figury. Otóż jest on identyczny jak postument figury św. Jana Nepomucena z rzekomego cmentarza cholerycznego w Trzebieszowicach. Na obu widnieje ta sama data (1803). Zapewne obie figury zostały wykonane w tym samym warsztacie przez tego samego rzeźbiarza. Z racji tego, że figura św. Jana jest sygnowana (Heinrich Klar, bildha. Landeck) można postawić tezę, że wykonawcą opisywanego krucyfiksu był ten sam rzeźbiarz.

Miejscowość: Trzebieszowice
Fundator: [?]
Autor: [?]
Data powstania: 1803 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.