Kamienny krzyż w Trzebieszowicach

Kamienny krzyż w Trzebieszowicach

Na wzniesieniu Koleba (niem. Kolbeberg) położonym około 1,5 km na południe od miejscowości Trzebieszowice znajduje się niepozorny kamienny krzyż. Wygrawerowany jest na nim w języku niemieckim fragment Ewangelii św. Mateusza:

Kommt her zu mir,
alle, die ihr müh
selig und beladen
seid, ich will euch
erquicken
MATH 11.28

Pod spodem do cokołu po 1945 dostawiono tabliczkę z tym samym fragmentem Ewangelii, ale w języku łacińskim:

Venite ad me, omnes, qui laboratis
et onerati estis, ego reficiam vos.

[Poprawnie napis ten powinien brzmieć: “Venite ad me, omnes, qui laboratis et onerati estis, et ego reficiam vos.”]
oraz w języku polskim:

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni
jesteście, a Ja was pokrzepię.
Ew.Św.Mat XI.28

Poniżej tabliczki słabo widoczny jest jakiś napis i data.

[…] 1918.

Próbując poznać historię związaną z tym krzyżem dotarłem do dwóch różnych relacji.
Pierwsza z nich mówi o tragicznej śmierci drwala, który w tym miejscu wycinał las na zlecenie właściciela Zamku na Skale. W trakcie owej wycinki na drwala miało spaść drzewo, a w miejscu jego śmierci zleceniodawca ufundował ów krzyż. Kim mógł być zleceniodawca? O tym za chwilę.
Druga wersja, przedstawiona w książce Franza Steina, Heimatbuch Kunzendorf a.d. B., Kr. Habelschwerdt Grafschaft Glatz / Schlesien wydanej w 1989 roku, mówi o tym krzyżu jako przypuszczalnym prezencie pożegnalnym od rodziny von Harbuval-Chamaré dla lokalnej społeczności. Biorąc pod uwagę, że autor książki umiejscowił ów krzyż na innym wzgórzu (niem. Oberhofberg) znajdującym się w na północ od Trzebieszowic, można przypuszczać, że jego opis okoliczności ufundowania krzyża także jest błędny.
Wydaje się, że fundatorem krzyża nie mógł być nikt z rodziny von Harbuval-Chamaré, gdyż ta sprzedała pałac około 1916 roku Królewskiemu Radcy Handlowemu Georgowi Müllerowi. Z pewnością był on już właścicielem w 1917 roku i to raczej on ufundował ten krzyż w 1918 roku. Przynajmniej tak wynika z chronologii.

Miejscowość: Trzebieszowice
Fundator: Georg Müller/rodzina von Harbuval-Chamaré
Autor: [?]
Data powstania: 1918