Kolumna Maryjna

Kolumna Maryjna

Przy ulicy Kłodzkiej, zaraz obok stacji paliw stoi kolumna z figurą Maryi z Dzieciątkiem. Z tyłu cokołu umieszczone są inicjały wykonawcy (A.C.) i data wykonania figury (1806), pod spodem umieszczony jest jeszcze trzylinijkowy tekst, niestety zatarty zębem czasu (piaskowiec, z którego wykonano całość nie jest najtrwalszym materiałem). Z przodu cokołu mamy natomiast słowa

Heilige / MARIA / bitte / für uns

(Święta Mario módl się za nami).
Według Marka Sikorskiego (Lądek-Zdrój. Historia i zabytki) figura z lądeckiej kolumny to kopia wambierzyckiej figurki Matki Boskiej z Dzieciątkiem.
Jezus w dłoniach trzyma ptaka, jest to chrześcijański symbol mający różnorodne znaczenie. Sam ptak może symbolizować zbawienie lub Chrystusa ratującego ludzkie dusze, jeśli natomiast jest to konkretny gatunek ptaka, np. szczygieł, to można go odczytywać jako symbol pasji Chrystusa, jego śmierci oraz zmartwychwstania. Wierzono w to, że szczygieł wyjmował ciernie z korony (symbolizujące mękę i cierpienie) wbite w głowę Chrystusa, gdy wisiał On na krzyżu.
Matka Boska trzyma zaś w ręku owoc granatu, który także ma wieloraką symbolikę w chrześcijaństwie. Jest zarówno symbolem płodności (ze względu na dużą ilość ziarenek), jak i symbolem życia (długo kwitnie i nigdy nie traci liści). Symbolizuje także męczeństwo (ze względu na czerwony kolor) oraz zmartwychwstanie. Z kolei “Pieśni nad Pieśniami” drzewo granatu pojawia się jako symbol miłości Boga do ludzi.

Miejscowość: Lądek-Zdrój
Fundator: [?]
Autor: [?]
Data powstania: 1806 r.

0Shares

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *