Kolumna morowa pod Radoszką

Kolumna morowa pod Radoszką

Przy wjeździe do Lądka-Zdroju u stóp góry Radoszka stoi piaskowy cokół. To pozostałość po kolumnie morowej wystawionej tu w XVIII wieku. Kolumny takie stawiane były jako wota dziękczynne przez mieszkańców osad, które ominęła szalejąca w okolicy zaraza. Fundowanie takich kolumn rozpowszechniło się po Soborze Trydenckim (1545-1563) zwłaszcza w krajach należących do monarchii habsburskiej.
Lądecka kolumna w latach 70-tych (według strony https://dolny-slask.org.pl) lub w 1997 roku (według Marka Sikorskiego) została uszkodzona. Nieznani sprawcy zdemontowali i skradli trzon kolumny z wieńczącą ją kamienną kostką. Do dziś zachował się tylko piaskowy cokół z wyrytymi napisami. Marek Sikorski w książce “Lądek-Zdrój. Zabytki i historia” opisał płaskorzeźby, które znajdowały się na skradzionej kostce. Wyobrażać miały one ukrzyżowanego Chrystusa, Matkę Boską z Dzieciątkiem, św. Józefa oraz św. Rocha wyposażonego w łopatę do grzebania zmarłych (patron chroniący od zarazy). Żeliwny krzyż dostawiony został na przełomie XX/XXI wieku.
Na przedniej ścianie cokołu wyryto tekst o następującej treści:

GOTT / UND MARIE / SEINER WEHR / TESTEN MUT / TER ZU EHREN / HAT DIESE CAP / PELL AUFSETZEN / LASSEN HENRICH / 17GOTTWALD22

(Bogu i Marii jego najdroższej Matce na ich cześć postawiono tę kaplicę. Henrich Gottwald 1722. /Tłumaczenie E.Zadora/)
Na ścianie bocznej jest napis o treści:

ANNO 1749 / MONAT MAEII / HATSTAFFIREN / LASSEN DIESAV / LENDER WOHL / ACHTBAHRE / HANNS CASPER / ROTTERAL / HIR

(W roku 1749 w miesiącu maju wybudował dla upiększenia w tym regionie Hanns Casper /Tłumaczenie E.Zadora, K.Bastin/)
Kolumna była z pewnością odnawiana o czym świadczą napisy na tylnej oraz bocznej ściance cokołu:

Diese Statue / hat wiederum / Franz Volkmer / Renovirenlassen / 1844.
Renovier / R.Volkmer / 1883

(Tę statuę znów /ponownie/ odrestaurował Franz Volkmer w 1844)
(Renowacja / R.Volkmer / 1883)
Zagadką pozostaje o jaką kaplicę chodzi w napisie. Najbliższa kapliczka stoi przy zakręcie do Kątów Bystrzyckich (Kapliczka Czterech Generałów). Może być też tak, że kiedyś przy kolumnie morowej znajdowała się jakaś kapliczka, która nie dotrwała do dziś. Trudno na chwilę obecną coś stwierdzić bez badań gruntu.

Miejscowość: Lądek-Zdrój
Fundator:Henrich Gottwald
Autor: [?]
Data powstania: 1722 r.

3Shares

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *