Św. Jan Nepomucen w Trzebieszowicach

Św. Jan Nepomucen w Trzebieszowicach

Obok boiska sportowego w Trzebieszowicach znajduje się kolejna już figura św. Jana Nepomucena w tej wsi. Rzeźba jest omszała i częściowo uszkodzona (górna część krucyfiksu została odłamana. Czas powstania uszkodzenia nie jest bliżej znany).

Święty stoi w kontrapoście na czterostopniowym postumencie, na którym z trzech stron widnieją płyciny, ale tylko na przedniej umieszczony został napis, o czym za chwilę. Jan ubrany jest w sutannę, komżę obszytą koronką, pelerynę, a na głowie ma biret. W rękach trzyma krzyż ułożony na liściu palmowym. Zauważalny jest brak aureoli.

Napis na przedniej płycinie brzmi:

VENERABILI
HONORIS PATRONO
VOTAS VA DEPOSVIT
VILIS ET INDIGNVS
SERVVS ANTONIVS
BENEDICTVS STRAVBE

Inskrypcja fundacyjna z umieszczona została z chronostychem, dodając wyróżnione litery (cyfry rzymskie) uda nam się ustalić datę powstania figury. Czyjaś ręka na czerwono zaznaczyła istotne dla określenia daty litery, dzięki czemu zadanie staje prostsze.

5+1+50+1+1+5+5+500+5+1+5+1+50+1+1+500+1+5+5+5+1+5+500+1+100+5+5=1765 rok.
Zostaje nam jeszcze przetłumaczyć napis fundacyjny: “Czcigodnemu Patronowi w dowód spełnienia ślubowania, niegodny sługa Antoni Benedykt Straube”. Niestety nie wiemy jakie to ślubowanie złożył Antoni, czego efektem i pamiątką historyczną jest figura św. Jana Nepomucena.

Miejscowość: Trzebieszowice
Fundator: Antoni Benedykt Straube
Autor: [?]
Data powstania: 1765 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.