Św. Jakub Starszy (Apostoł)

Św. Jakub Starszy (Apostoł)

Na polu w Trzebieszowicach stała figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Obiekt ten nie wzbudzał chyba większego zainteresowania, bo nie udało mi się dotrzeć do jakichkolwiek jego opisów, nie wspominając już o dokumentacji fotograficznej. Użyłem wobec tej figury czasu przeszłego, gdyż spadające drzewa w znacznym stopniu figurę uszkodziły (rozbiły). Dziś możemy oglądać już tylko postument z figury, który ustawiono na trawniku przy ulicy Spacerowej 7 w Lądku-Zdroju. Oczekuje tam na renowację, a zwłaszcza na fundusze niezbędne, aby przywrócić ją do pierwotnego stanu.


Figura przedstawiała Matkę Boską z Dzieciątkiem, natomiast na postumencie przedstawiony został w formie płaskorzeźby Święty Jakub Starszy (Apostoł).
Św. Jakub jest wspomniany w Dziejach Apostolskich dwukrotnie. Po raz pierwszy na liście Apostołów oraz przy wzmiance o jego śmierci. Jakub stracony został poprzez ścięcie w więzieniu na polecenie Heroda Agryppę II w 44 r. Był pierwszym wśród Apostołów męczennikiem Kościoła.
Legenda głosi, że św. Jakub po zesłaniu Ducha Świętego udał się do Hiszpanii, aby głosić tam Dobrą Nowinę. Do dziś zresztą jest pierwszym patronem dwóch państw z Półwyspu Iberyjskiego. Jego grób znajduje się w Santiago de Compostela, które stało się trzecim (po Rzymie i Ziemi Świętej) sanktuarium chrześcijaństwa. Ciało św. Jakuba zostało tam przeniesione w VII wieku z Jerozolimy (był pierwszym biskupem Jerozolimy)
W średniowieczu istniał szeroki ruch pielgrzymkowy do grobu świętego. Jedna z odnóg Drogi św. Jakuba wiodła też przez Ziemię Kłodzką.


Święty jest patronem hospicjów, szpitali, pielgrzymów, sierot, robotników i zakonów rycerskich. Przedstawiany jest najczęściej z kijem pielgrzyma, księgą oraz kapeluszem. Na szacie bardzo często umieszczoną ma muszlę przegrzebka, tzw. muszlę św. Jakuba. Pierwotnie była ona symbolem ukończonej pielgrzymki, obecnie jest znakiem rozpoznawczym pielgrzymów w drodze do Santiago.
Postać na płaskorzeźbie z trzebieszowickiego postumentu trzyma, przyciśniętą do piersi prawą ręką, księgę oraz kij. Na plecach widać zawieszony kapelusz. Na prawej piersi dostrzec można natomiast muszlę przegrzebka, co wskazuje w zasadzie jednoznacznie na postać św. Jakub Starszego. Zachował się częściowo napis identyfikujący fundatora figury –

“Erbaut / von / Franz Kar[…]”.

Być może uda się nazwisko odczytać w pełnym brzmieniu, co przybliży nas do odpowiedzi kiedy owa figura została wystawiona.

Miejscowość: Trzebieszowice (ob. Lądek-Zdrój)
Fundator: Franz Kar[…]
Autor: [?]
Data powstania: [?] r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.