Św. Jan Nepomucen w Radochowie

Św. Jan Nepomucen w Radochowie

Tym razem figura św. Jana Nepomucena stojącego przy posesji nr 32 w Radochowie. Św. Jan, podobnie jak ten przy wjeździe do Radochowa, trzyma w lewej ręce zdjęty z głowy biret, w prawej natomiast ma wsparty na ramieniu krzyż oraz palmę – symbol męczeństwa. Rzeźba ufundowana została przez hrabiego von Neyhaus w 1734 r.
Rodzina Nayhauss (Nayhauß, Neuhaus, Neuhauß) weszła w posiadanie wsi Radochów i Orłowiec w okresie wojny 30-letniej (około 1623 roku). Tym, który uzyskał to cesarskie nadanie był pułkownik Kaspar v. Nayhauß, który razem z braćmi (Juliuszem Cesarem i Ferdynandem) otrzymał 23 sierpnia 1624 roku w Wiedniu jeden z najniższych i najstarszych niemieckich tytułów arystokratycznych, czyli barona (Freiherr). Figurę ufundował zapewne jeden z potomków jego lub jego braci w podziękowaniu za uzdrowienie.
Na gruszkowatym cokole widoczny jest napis w łacinie – “eXstrVI CVraVIt CoMes De neYhaVs” (W podziękowaniu za wyleczenie – hrabia de Neyhaus) – taki zapis to chronostych czyli jeden ze sposobów zapisywania dat rocznych stosowany w okresie baroku. Wystarczy dodać liczby rzymskie, aby wyszła nam data ufundowania figury – X (10) + V (5) + I (1) + C (100) + V (5) + V (5) + I (1) + C (100) + M (1000) + D (500) + Y (nie ma takiej liczby rzymskiej, ale zapis litery “Y” przypomina dwie jedynki rzymskie, czyli w sumie 2) + V (5) = 1734. Taka też data widnieje zresztą także na cokole zapisana już cyframi arabskimi. Powyżej napisu umiejscowiony został herb rodu von Nayhaus nadany w 1698 roku. Herb podzielony jest na cztery części, w środku pole sercowe z uniesioną ręką trzymającą miecz. Na polu 1 i 4 wilk w niebieskim habicie, na polach 2 i 3 skos szachowany czarno-czerwony.

Miejscowość: Radochów
Fundator:hrabia von Neyhaus
Autor: [?]
Data powstania: 1734 r.

0Shares

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *