Św. Jan Nepomucen w Trzebieszowicach

Św. Jan Nepomucen w Trzebieszowicach

Kolejna z figur św. Jana Nepomucena znajdujących się we wsi Trzebieszowice. Tym razem stojąca vis-a-vis plebanii przy drodze prowadzącej z Zamku na Skale do kościoła św. Andrzeja. Święty został przedstawiony w dość nietypowej formie, otóż klęczy on na chmurkach, spośród których wyłania się głowa aniołka. Sprawia to wrażenie unoszenia św. Jana Nepomucena do nieba. Na prawej ręce podtrzymuje on krzyż z palmą męczeństwa, w lewej dzierży zaś kłódkę jako symbol zachowania tajemnicy spowiedzi. Kłódka, jako jeden z atrybutów tego świętego, przedstawiona jest też na cokole figury stojącej przy drodze z Kłodzka do Lądka. Biret świętego złożony jest u jego stóp na chmurce.


Do cokołu przytwierdzone są pozostałości po dwóch wysięgnikach, wedle informacji zawartych w Internecie, są to resztki po latarniach umarłych. Latarnie takie umieszczano w miejscach związanych ze śmiercią (cmentarzach, szpitalach, przytułkach czy leprozoriach).
Na górze cokołu umieszczono ozdobiony liśćmi akantu medalion z monogramem – prawdopodobnie fundatora. Moja próba odczytanie zakończyła się niepowodzeniem. Jedyną literą, którą dostrzegłem była litera “A”.


Niżej wykuto w płycinie inskrypcję z chronostychem:

LILIato honorIs / ConserVatorI pVrpVra / to Igno MInIae aVersorI / Vota DeposVIt”.

Zsumowanie wszystkich liczb rzymskich daje nam datę ufundowania figury – 1737 r.

Miejscowość: Trzebieszowice
Fundator: [?]
Autor: [?]
Data powstania: 1737 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.