Marek Połochajło

Marek Połochajło

Przyszedł na świat 12 września 1957 we Wrocławiu jako syn Karola i Kornelii zd. Sołtys. Oboje rodzice pracowali jako robotnicy, ojciec był stolarzem w Żarowskich Zakładach Materiałów Ogniotrwałych, matka natomiast szwaczką. Dzieciństwo spędził jednak w dolnośląskim Żarowie, gdzie ukończył Szkołę Podstawową im. Henryka Sienkiewicza. Do matury przystępował w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Świebodzicach. Po jej zdaniu wstąpił do Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu, które ukończył w 1982 roku. Święcenia kapłańskie przyjął 22 maja 1982 we Wrocławiu.
W latach 1982-85 był wikariuszem w parafii św. Bonifacego w Zgorzelcu, następnie został przeniesiony do parafii św. Mikołaja w Brzegu, gdzie przebywał do 1989 r. Dwa kolejne lata urzędował jako wikariusz w parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego w Lubinie, a później w parafii Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy we Wrocławiu.

fot. Radosław Pietraga

W 1993 roku został proboszczem parafii św. Katarzyny w Ożarach i Wicedziekanem dekanatu Kamieniec Ząbkowicki. W trakcie powodzi tysiąclecia odcięta została od świata wieś Pilce, przynależąca do jego parafii. Ksiądz proboszcz zaangażował się w organizację pomocy dla poszkodowanych parafian w tym dostawy żywności i innych niezbędnych produktów. Wystarał się u ówczesnego biskupa polowego Wojska Polskiego Sławoja Leszka Głódzia dostarczenie przez wojsko mostu pontonowego, dzięki czemu przywrócono komunikację wsi z resztą terenów.
W 2002 roku ksiądz Marek Połochajło został proboszczem parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Lądku-Zdroju, a także Dziekanem dekanatu Lądek-Zdrój.
W 28 kwietnia 2007 roku otrzymał na mocy uchwały rady miasta i gminy Lądek-Zdrój medal św. Jerzego i tytuł zasłużonego dla miasta i gminy Lądek-Zdrój za ratowanie zabytków sakralnych. Dzięki jego staraniom udało się odnowić m.in. ołtarz główny, 14 obrazów drogi krzyżowej, 9 grup rzeźbiarskich, malowidła na sklepieniu nawy i na łuku tęczowym otwierającym prezbiterium i pomalowano cały kościół parafialny.
W 1997 roku ks. Marek Połochajło został kanonikiem Rochettum et Mantolettum (godność honorowa przyznawana kapłanom rzymskokatolickim), kolejno w 2002 roku otrzymał godność Kanonika Honorowego extra Numerum Kapituły Kolegiackiej Świętego Krzyża we Wrocławiu, a następnie w roku 2007 został kapelanem honorowym (Prałatem) Jego Świątobliwości Benedykta XVI.
Ksiądz proboszcz Marek Połochajło zmarł 17 września 2017 w Lądku-Zdroju w 60 r. życia, 35 r. kapłaństwa i po 15 latach posługi duszpasterskiej.
Uroczystościom pogrzebowym odprawionym w czwartek, 21 września, o godz. 12.00 w kościele pw. Narodzenia NMP w Lądku Zdroju przewodniczył biskup świdnicki Ignacy Dec.

[Informacje za Wikipedia.pl., Niedziela.pl]