Kapliczka fasadowa przy ul. Wiejskiej

Kapliczka fasadowa przy ul. Wiejskiej

Przy ulicy Wiejskiej znajduje się skromna kapliczka, której powstanie datowane jest na XIX wiek. W 2008 roku z inicjatywy Grzegorza, jednego z mieszkańców ulicy Wiejskiej, zainicjowano remont tego obiektu sakralnego. W trakcie prac remontowych odkryto za eksponowanym wówczas w kapliczce obrazem, drugi obraz – malowany na desce z wizerunkiem Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Autor obrazu pozostaje nieznany. Na odwrocie dzieła są natomiast informacje dotyczące jego dwukrotnej renowacji dokonanej przez Eduarda Riemanna.

Zdjęcie ze strony https://polska-org.pl autorstwa gps°.

Ed.Reimann
renov.pinx. 18 März 1869

oraz druga renowacja dokonana ręką tego samego konserwatora

Renovirt auf d.letzen Wunsch meines Bruders
Carl, an seinem Todestage 16.Septemb. 1909
Ed.R.
/Odnowiony według ostatniego życzenia mojego brata
Carla, w dniu śmierci 16. wrześ. 1909
Ed.R./

Próbowałem znaleźć informacje kim był Eduard Reimann. W książce Jana Sakwerda “Artyści Ziemi Kłodzkiej i z Ziemią Kłodzką związani w latach 1800-1945. Tom II” są informacje o malarzu i konserwatorze dzieł sztuki z Lądka-Zdroju o nazwisku Reimann, nosi on jednak imię Ignatz. Czas jego działalności przypada jednak dokładnie na okres renowacji obrazu z kapliczki przy ul. Wiejskiej.
Ignatz Reimann przeprowadził m.in konserwację figur świętych, autorstwa Michała Klahra st. w Bolesławowie (1873), wykonał polichromię neogotyckiej ambony, autorstwa Albrechta Thamma, w Bystrzycy Kłodzkiej (1874) czy też konserwował ołtarze w kościele parafialnym w Międzylesiu (1882). Niestety, przy każdym opisie prac przy dziełach jakie opisałem znajduje się lakoniczna informacja – wykonał/odnowił malarz Reimann z Lądka, bez podania imienia.
Eduard Reimann natomiast konserwował krzyż wiszący niegdyś obok arboretum (1888 r.), czy też odnawiał figury z Góry Oliwnej w Bolesławowie (1873 r.).
Czy Eduard i Ignatz byli spokrewnieni? Czy może to ta sama osoba używająca dwóch imion? Na chwilę obecną trudno to stwierdzić.


Wracając zaś do kapliczki – 10 lat temu (15 sierpnia 2009 r.) poświęcenia wyremontowanej kapliczki z kopią obrazu (oryginał został zdeponowany na parafii) dokonał ksiądz Marek Połochajło. Wykonanie kopii obrazu ufundowali mieszkańcy ul. Wiejskiej.

/Zdjęcie 7 i 8 w galerii pochodzą ze strony https://polska-org.pl i są autorstwa gps°/

[supsystic-gallery id=37 position=center]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.