Browsed by
Kategoria: Zabytki

Słów kilka o stanie lądeckich zabytków, cz 1.

Słów kilka o stanie lądeckich zabytków, cz 1.

Czym jest zabytek? Wedle ustawy zabytek to nieruchomość lub rzecz ruchomą, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową; (Dz. U. 2003 Nr 162 poz. 1568 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.  o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami). Ustawa ta definiuje też kilka innych kwestii, np.: jakie działania powinny podejmować organy administracji…

Read More Read More

0Shares
Tablica ku czci poległych

Tablica ku czci poległych

Upamiętnienie mieszkańców przedwojennego Lądka-Zdroju i najbliższych okolic poległych w Wielkiej Wojnie (I wojnie światowej). Autorem koncepcji i wykonawcą upamiętnienia był lądecki rzeźbiarz Paul Thamm, syn Franza Thamma. Paul był też m.in. wykonawcą nagrobka Aleksandra Ostrowicza na cmentarzu parafialnym. Pracownia rodziny Thammów mieściła się przy ulicy Zamkowej 12.Kompozycja przedstawia postaci osieroconych rodziców oraz żony z dzieckiem. Na czterech kolumnach wymieniono nazwiska 123 poległych lądczan oraz 41 mieszkańców okolicznych wsi – Wrzosówki (niem. Heidelberg) – 5 osób, Stójkowa (niem. Olbersdorf) – 3…

Read More Read More

0Shares
Kaplicy Schutterów ciąg dalszy

Kaplicy Schutterów ciąg dalszy

Dzisiaj będzie trochę pesymistycznie. Nawet nie trochę. Byłem na cmentarzu komunalnym zobaczyć w jakim stanie jest kaplica von Schutterów i to co zobaczyłem nie napawa optymizmem. Ale po kolei. W zeszłym roku widząc postępującą degradację obiektu wnioskowałem w piśmie z dnia 2 września do UMiG Lądek-Zdrój o szybkie zabezpieczenie dziurawego dachu i odpadającego sklepienia. Po miesiącu w odpowiedzi reprezentująca Urząd urzędniczka odpowiedziała następująco: “W odpowiedzi na Pana wniosek dotyczący zabezpieczenia budynku kaplicy grobowej rodziny von Schutter znajdującej się na cmentarzu…

Read More Read More

44Shares
Kaplica von Schutterów

Kaplica von Schutterów

Na BIP-e Gminy Lądek-Zdrój ukazało się właśnie zapytanie ofertowe dotyczące I etapu renowacji kaplicy von Schutterów. Zadanie związane jest z opracowaniem dokumentacji projektowo-wykonawczej i kosztorysowej. Zadanie obejmuje: – inwentaryzację budowlaną w zakresie niezbędnym do opracowania dokumentacji technicznej; – analizę ikonografii i innych zachowanych materiałów; – dokumentację fotograficzną; – projekt budowlano-wykonawczy renowacji z niezbędnymi uzgodnieniami; – przedmiar robót i kosztorys inwestorski; – specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót; – program prac konserwatorskich z uzgodnieniem. W związku z tym po raz kolejny zwracamy…

Read More Read More

25Shares
Kalwaria na Cierniaku

Kalwaria na Cierniaku

Na górze Cierniak (595 m n. p. m.) znajduje się Kalwaria. Jej początki związane są z osobą przyszłego sołtysa Radochowa, Antonim Wachsmannem (1809-1888). W wieku 27 lat zachorował on na ospę, która miała ciężki przebieg, wedle opisów jego zaropiała skóra zaczęła przypominać korę drzewa. Dodatkowo zaczął tracić wzrok. Dziesiątego dnia choroby Wachsmann złożył śluby Matce Bożej. Obiecał, że jeżeli odzyska zdrowie, wystawi na szczycie należącej do niego góry kaplicę ku Jej czci. Wkrótce Wachsmann wyzdrowiał i zgodnie z ślubem najpierw…

Read More Read More

101Shares
Krzyż pokutny w Stójkowie

Krzyż pokutny w Stójkowie

Krzyże pokutne to proste w formie i wykonaniu kamienne krzyże wystawiane przez zabójców w miejscu popełnionego czynu. Krzyż, lub kapliczka, były jednym z elementów niezbędnych do tego, by uniknąć skazania. Średniowieczne kodeksy karne przypisywały zabójstwo do kategorii przestępstw mogących podlegać rozstrzygnięciu według systemu kompozycyjnego. System ten łączył zarówno element kary, jak i pieniężne […] Czytaj więcej…  

0Shares
Kamienny krzyż w Trzebieszowicach

Kamienny krzyż w Trzebieszowicach

Na wzniesieniu Koleba (niem. Kolbeberg) położonym około 1,5 km na południe od miejscowości Trzebieszowice znajduje się niepozorny kamienny krzyż. Wygrawerowany jest na nim w języku niemieckim fragment Ewangelii św. Mateusza: […] Czytaj więcej…

44Shares
Lądeckie dzwony, cz. 1

Lądeckie dzwony, cz. 1

W książce “Bad Landeck/Schlesien. Bilder aus einer deutschen Stadt” Richard Hauck poświęcił jeden z rozdziałów lądeckim dzwonom. Dość długo sądziłem, że chodzi o dzwony z kościoła parafialnego. Teraz jestem niemal pewny, że opis dotyczy dzwonów z Sanktuarium Matki Boskiej Uzdrowienia Chorych, pot. określanego Kaplicą Zdrojową (przed 1945 – Marien Kirche, Marienkapelle). W książce są następujące opisy: Dzwon pierwszy: Napis: HONORI D: GEORGII MARTIIRIS CONSECRA TA FVIT. (Litery zapisane kursywą to oczywiście chronostych lub chronogram – jeden ze sposobów zapisywania dat…

Read More Read More

38Shares