Adolf Kessel

Adolf Kessel

Adolf Kessel urodził się we Wrocławiu 8 marca 1824 r. Jego ojciec był sądowym kasjerem. Po przeprowadzce rodziny do Lądka-Zdroju, Adolf Kessel spędził tam dzieciństwo i po raz pierwszy zetknął się z problemem biedy dzieci tkaczy w szkole podstawowej. Po krótkim zatrudnieniu w służbie sądowej podjął następnie pracę w prywatnej służbie hrabiego Henckela von Donnersmark (najprawdopodobniej chodzi o Guido Henckel von Donnersmarcka, właściciela nieistniejącego już pałacu w Świerklańcu). W latach 1870-1871 Adolf Kessel brał udział w wojnie francusko-pruskiej, służąc u boku swojego pracodawcy.
Kaplica grobowa na cmentarzu parafialnym w Lądku-Zdroju. Miejsce spoczynku jej fundatora, Adolfa Kessela.

Po wojnie był współzałożycielem Towarzystwa Akcyjnego Budowy Lokomotyw (Aktiengesellschaft für Lokomotivbau) w Berlinie, którego w późniejszych latach został dyrektorem generalnym. Firma istniała w latach 1872-1929 i zajmowała się początkowo co ciekawe produkowaniem maszyn do lodów, walców parowych czy też maszyn do cukrowni. Wszystko to z powodu kryzysu gospodarczego, tzw. paniki roku 1873. Pierwsza lokomotywa opuściła fabrykę dopiero w 1874 roku. W sumie przez wszystkie lata funkcjonowania z fabryki wyjechało około 4600 lokomotyw.

Zwieńczenie drzwi wejściowych do kaplicy z napisem “Erbaut 1903/04” (Zbudowano 1903/04).

Sam Adolf Kessel po przejściu na emeryturę najpierw zamieszkał w Lądku-Zdroju, a następnie przeniósł się do Jeleniej Góry, gdzie zmarł jako kawaler 2 lipca 1902 r.  Zgodnie z ostatnią wolą, sporządzoną w dniach 11-15 grudnia 1896 r., niemal cały swój majątek w wysokości 3.526.400 marek w złocie zapisał miastu Świdnica. Pomniejsze kwoty przeznaczył też na inne cele, m.in. 70 000 marek przeznaczył na parafię ewangelicką w Lądku-Zdroju. Z pieniędzy tych ufundowano cmentarz protestancki oraz kaplicę pogrzebową z ołtarzem, organami i dzwonami. W 1905 r. jego zwłoki spoczęły w wybudowanej już kaplicy na cmentarzu ewangelickim w Lądku-Zdroju. Cmentarz ewangelicki znajdował się w górnej części obecnego cmentarza parafialnego. Do lat 70-tych, za kamiennym krucyfiksem stał mur oddzielający cmentarz katolicki od protestanckiego. Obecna zaś kaplica pogrzebowa to kaplica wzniesiona z fundacji Adolfa Kessela, który spoczywa w jej podziemiach.

Płyta nagrobna Adolfa Kessela. Tu spoczywa w Bogu||rentier [osoba utrzymująca się z pasywów]||Adolf Kessel||urodzony 8 marca 1824||we Wrocławiu||zmarły 2 lipca 1902||w Jeleniej Górze||hojny fundator||cmentarza ewangelickiego||i tej kaplicy||Bóg jest Miłością||1 Jan 4.16.
Z pieniędzy przekazanych miastu Świdnica, wedle testamentowych zaleceń Kessela utworzono fundację, która wspierała rodziny ubogich tkaczy śląskich z rejonu Jeleniej Góry, Wałbrzycha, Kłodzka, Nowej Rudy, Bystrzycy Kłodzkiej oraz Kamiennej Góry, niezależnie od płci i wyznania. To co mogło pchnąć Kessela do takiego zadysponowania swoim olbrzymim majątkiem to osobiste doświadczenia. Najprawdopodobniej był świadkiem zbrojnego buntu w 1844 roku tkaczy z Bielawy i Pieszyc na Dolnym Śląsku, domagających się podniesienia płac oraz poprawy warunków bytowych. W latach 1905–1907 powstało w Świdnicy sześć budynków “Kesselstift” zbudowanych na powierzchni około 7 hektarów: dom szkolny, dom urzędnika, dom dla 180 chłopców, dom dla 120 dziewcząt, budynek gospodarczy oraz sala gimnastyczna. Koszty budowy wyniosły w sumie ponad 760 000 marek.
Po zajęciu miasta przez Armię Czerwoną (8 maja 1945 r.) całe “Kesselstift” stało się obszarem zamkniętym. Obecnie w budynkach dawnego “Kesselstift” mieści się m.in. szkoła podstawowa, plebania i kościół św. Andrzeja Boboli czy prywatne mieszkania.

Wnętrze kaplicy na przełomie lat 60/70.

Zagadką pozostaje co stało się z wyposażeniem kaplicy grobowej Adolfa Kessela w Lądku-Zdroju. Na zdjęciu z początku lat 70-tych wnętrze jest już puste. Ścianę zdobi jedynie figura ukrzyżowanego Chrystusa. Wedle dwóch wersji jest on albo dziełem jednego z pacjentów szpitala psychiatrycznego w Stroniu-Śląskim, albo został do Lądka-Zdroju przywieziony z kościoła w Orłowcu. Być może stanowił on jednak pierwotne wyposażenie kaplicy.

Źródło informacji: Horst Adler, Erinnerung an einen Menschenfreund: Das Schweidnitzer Kesselstift
Zdjęcia archiwalne: Jörg Marx, Grafschafter Kirchen in heutiger Zeit, 1978
Pozostałości muru oddzielającego cmentarz katolicki od cmentarza ewangelickiego (protestanckiego).
0Shares

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *