Krzyż w Trzebieszowicach

Krzyż w Trzebieszowicach

Przy zjeździe z trasy Lądek-Zdrój – Kłodzko w kierunku Bystrzycy Kłodzkiej (do kamieniołomu Romanowo) w gęsto rosnącym bzie stoi mocno nadwyrężony zębem czasu krzyż. Cokół wraz z tablicą zachował się w całości. Sam krzyż, wykonany z piaskowca, uległ zapewne zniszczeniu i został zastąpiony nowym, wykonanym z lastriko. Niestety nie udało mi się określić ani daty ani fundatora krzyża. Być może był kiedyś uwieczniony na tylnej ściance cokołu, ale czas zrobiły swoje. Zresztą próby dokładnego obejrzenia tej ściany cokołu nie ułatwiał wzmiankowany wyżej lilak pospolity.

Krzyż w Trzebieszowicach (kolekcja własna).

Nie zachowały się też do naszych czasów latarnie umieszczone na zwieńczeniu cokołu.
Na tablicy napis:

O ihr alle,
die ihr
vorübergeht
am Wege
habet Acht und schauet
ob ein Schmerz gleich
sei meinem Schmerz.
Klagel Jerem 1.12
Durch meine Wunden
sind wir geheilt.
Isaac 53.5.
Zu Dank dafür: Vater unser.

Tablica z napisem (kolekcja własna).

Część pierwsza to werset z Lamentacji Jeremiasza [1.12], czyli fragment jednej z ksiąg Starego Testamentu:

Wszyscy, co drogą zdążacie, przyjrzyjcie się, patrzcie, czy jest boleść podobna do tej, co mnie przytłacza.

[Biblia Tysiąclecia]

Nuże, wy wszyscy, którzy przechodzicie drogą, spójrzcie i patrzcie: Czy jest ból równy mojemu bólowi.

[Biblia Warszawska]

O wy wszyscy, którzy idziecie przez drogę, obaczcie a przypatrzcie się, jeśli jest boleść, jako boleść moja.

[Biblia Jakuba Wujka]

Część druga to werset Księgi Izajasza [53,5], czyli księgi prorockiej Starego Testamentu, przypisywanej prorokowi Izajaszowi:

W Moich ranach jest wasze zdrowie.

[Biblia Tysiąclecia]

Moimi ranami jesteście uleczeni.

[Biblia Warszawska]

Sinością moją jesteście uzdrowieni.

[Biblia Jakuba Wujka]

Ostatnia linijka to osobiste podziękowanie fundatora:

Dziękuję za: Ojcze nasz.

[supsystic-gallery id=45 position=center]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.