Grupa figuralna w Skrzynce

Grupa figuralna w Skrzynce

We wsi Skrzynka obok murów otaczających kościół pw. św. Bartłomieja stoi ciekawa grupa figuralna. Przedstawia ona Bożą Mękę. Fundatorem grupy figuralnej był Franz Bach, a wykonawcą rzeźbiarz z Konradowa H. Rasch. Całość powstała w 1867 roku, kiedy to proboszczem parafii w Skrzynce był August Tschoepe. Informacje te zawarte zostały na tylnej ścianie kompozycji:
Errichtet durch
Franz Bach
1867
Gefr. H.Rasch
aus Konradswalde
Tschoepe
z:Z: Pfarrer
Nagrobek księdza Augusta Tschoepego zachował się przy pobliskim kościele. Zmarł on w 1884 roku w wieku 54 lat, po 27 latach posługi kapłańskiej. Parafia we wsi Skrzynka (niem. Heinzendorf) istniała w średniowieczu (od 1360 r.), po okresie reformacji, podczas, której to wieś pozostawała w rękach protestantów, przywrócono tu katolicką świątynię, ale już tylko jako kościół filialny (połączony pierwotnie z parafią lądecką, później z parafią w Trzebieszowicach). W 1857 r., dzięki staraniom landgrafini von Fürstenberg, ponownie erygowano parafię w Skrzynce. Stąd też na nagrobku proboszcza Tschoepego mowa jest o pierwszym proboszczu (erste Hochwürdige Pfarrer). Najprawdopodobniej objął on parafię zaraz po jej ponownym erygowaniu.
Nic nie wiadomo na temat fundatora – Franza Bacha, oprócz tego, że zapewne był mieszkańcem wsi. Równie tajemnicza jest postać wykonawcy figur. H.Rasch działał na Ziemi Kłodzkiej i okolicach na przełomie połowy XIX wieku. Jego dzieła można znaleźć w Kątach Bystrzyckich, Dusznikach-Zdroju czy w Zieleńcu. Także w Czechach stoją wykonane jego ręką figury (Rychnov nad Kněžnou). Niestety nie udało się odnaleźć o nim więcej informacji. Nie jest znana dokładna lokalizacja jego warsztatu rzeźbiarskiego w Konradowie.
Wracając zaś do grupy figuralnej – postument kompozycji usadowiony jest na podstawie zwieńczonej cokołem. Szeroki gzyms cokołu wspierany jest przez dwie kolumny. W środkowej części podstawy znajduje się płycina z wyrytą inskrypcją w języku niemieckim:
Also hat Gott die
Welt geliebt, dass er
seinen eingeborenen Sohn
hingab, damit Alle die an
ihn glauben, nicht verloren,
gehen, sondern das ewige
Leben haben.
Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.
Biblia Tysiąclecia, Ewangelia Św. Jana 3,16.
We wnęce cokołu znajduje się płaskorzeźba świętego Franciszka Ksawerego, a pod nią, w ozdobnej płycinie, imię świętego – Franziskus. Franciszek Ksawery, jeden z założycieli zakonu jezuitów, święty katolicki nazywany apostołem Indii, żył w latach 1506-1552. W ikonografii św. Franciszek Ksawery przedstawiany jest w sukni jezuickiej obszytej muszlami lub w komży i stule. Jego atrybutami są: gorejące serce, krab, krzyż, laska pielgrzyma, stuła. Na płaskorzeźbie ze Skrzynki święty trzyma w prawej ręce krzyż, na szyi ma zaś zawieszą stułę. Jest uważany za orędownika w czasie zarazy i tu chyba jest klucz do wyjaśnienia skąd wzięła się jego podobizna we wsi Skrzynka. W XIX wieku Ziemia Kłodzka nawiedzana była przez powtarzające się epidemie cholery (w pobliskim Kłodzku miały one miejsce w 1832, 1849, 1860 i 1866 roku). Niedaleko od wsi, na pograniczu Skrzynki i Trzebieszowic istniał cmentarz choleryczny (istniał, bo obecnie to pole orne). Grupa figuralna powstała w 1867 roku, czyli rok po ostatniej z wymienionych fal epidemii cholery.
Na cokole umieszczona była kompozycja rzeźbiarska przedstawiająca Bożą Mękę. Była, gdyż obecnie jest zniszczona i zdekompletowana. Brakuje krzyża z figurą ukrzyżowanego Chrystusa oraz figury św. Jana Ewangelisty. Pozostała klęcząca postać, która przedstawia św. Marię Magdalenę oraz postać Matki Boskiej Bolesnej pozbawiona głowy.
Jeśli chcecie jeszcze obejrzeć to dzieło to radzę się spieszyć, jego stan jest katastrofalny. Popękane chyli się ku upadkowi. Chyba już nic nie jest w stanie zapobiec jego zniknięciu z krajobrazu wsi.
[supsystic-gallery id=43 position=center]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.