Jan Lekwar

Jan Lekwar

Jan Lekwar (János Lekvár) przyszedł na świat 9 grudnia 1896 roku jako syn Walentego i Rozalii. Wedle jednego z dokumentów urodził się we wsi Wołczyniec (gmina Uhorniki, woj. stanisławowskie), wedle innego – we wsi Uhrynów Dolny (gmina Pasieczniki, woj. stanisławowskie).
W czasie I wojny światowej służył jako plutonowy w 1 Brygadzie Legionów Polskich (1 Pułk Piechoty, 3 batalion, 2 kompania) z numerem legitymacji 15394. Endre László Varga, emerytowany pracownik naukowy Uniwersytetu im. Karoliego w Budapeszcie, umieścił Jana Lekwara [Lekvára] na liście ochotników węgierskich służących w Legionach Polskich w latach 1914−1918.
W 1914 roku Jan Lekwar brał zapewne udział w bitwie z Rosjanami pod Łowczówkiem. O tym jak istotna była to bitwa dla dziejów odradzającej się Polski niech świadczy fakt, że została upamiętniona na jednej z tablic na Grobie Nieznanego Żołnierza (1914-1918, Łowczówek 24 XII 1914). W 1915 roku, w czasie działań bojowych, Jan Lekwar ciężko zachorował i trafił na leczenie do szpitala Twierdza nr 8 w Krakowie.
Za udział w walkach o niepodległość Polski odznaczony został 12 stycznia 1932 roku Krzyżem Niepodległości (Zarządzenie Prezydenta Polski Ignacego Mościckiego opublikowane w Monitorze Polskim nr 48 z 29 lutego 1932 roku).
W okresie międzywojennym Jan Lekwar pozostał w czynnej służbie wojskowej i służył w 1 Pułku Artylerii Ciężkiej w stopniu starszego ogniomistrza. Nie wiadomo jakie były dokładnie jego losy po klęsce wrześniowej w 1939 roku. Z pewnością przedostał się z okupowanej Polski do Francji, aby tam podjąć dalszą walkę. Tam też, po klęsce Francji, trafił do niemieckiej niewoli i został osadzony w Stalagu XVII A [Kaisersteinbruch] (źródło: oficjalna lista jeńców francuskich nr 92 z 19 kwietnia 1941 roku).
W 1942 roku odnajduje się w Anglii. Wedle rozkazu dziennego nr 82 z dnia 20 sierpnia 1943 roku Jan Lekwar służył w 1 Pułku Artylerii Ciężkiej w stopniu chorążego.
I tu niestety urywa się opowieść o Janie Lekwarze, bo tyle udało się wygrzebać w materiałach dostępnych w Internecie. Co do losów powojennych, wiem tylko, że po wojnie zamieszkał w Lądku-Zdroju, w mieszkaniu nad filarami w rynku. Pracował prawdopodobnie jako księgowy. Zmarł 20 października 1979 roku. Spoczywa na cmentarzu parafialnym obok żony Olgi.
Na tablicy nagrobnej napisano:

Jan Lekwar
Chorąży Wojska Polskiego
ur.9.12.1896- zm.20.10.1979.
Uczestnik walk:
1918 -Legiony, 1939 – Polska
1940 – Francja, 1941 – stalag,
1942-1945 – Anglia.
Niech Bóg Wszechmogący da Mu
to czego nie dała Ojczyzna.
Cześć Jego Pamięci.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.