Janina Rudziak

Janina Rudziak

Dnia 30.03.2011 r. odbył się pogrzeb Janiny Rudziak nietuzinkowej kobiety, wielce zasłużonej dla Lądka Zdroju.
Z ogromnym żalem pożegnaliśmy wspaniałego człowieka, wielką przyjaciółkę dzieci i młodzieży, wychowawczynię wielu pokoleń Lądczan, twórczynię młodych talentów.
Cechowała Ją ogromna pasja społecznikowska.
Od 1966r. uczyła plastyki w Szkole Podstawowej w Lądku-Zdroju. Ale nie ograniczała się tylko do zajęć lekcyjnych. Prowadziła dla uzdolnionych dzieci kółka plastyczne w Szkole Podstawowej w Lądku-Zdroju, później także przy Lądeckim Domu Kultury. Organizowała wystawy dla prac dziecięcych w Lądku Zdroju. Pierwsze wystawy odbyły się w Domu Kuracjusza. Prace dzieci z Lądka-Zdroju można było także podziwiać na wystawach we Wrocławiu, Toruniu, Budapeszcie. Dotarły nawet do odległej Samarkandy. Oglądano je w Finlandii i Japonii. Wiele prac dziecięcych zdobyło liczne nagrody i wyróżnienia. Zamieszczane były w czasopismach m.in. “Gazeta Dzieciom” często wyróżniane i nagradzane.

Zdjęcie nadesłane przez p. Grażynę Jarecką. Dziękujemy!

Informacje o konkursach wyszukiwała w czasopismach takich jak: Gazeta Robotnicza, Trybuna Wałbrzyska, i wiele innych, czasopismach dziecięcych oraz z programów telewizyjnych m.in. “Teleranek”, “Tik-Tak” i innych. Osobiście też pakowała i wysyłała na konkursy najciekawsze prace. Będąc przewodniczącą Koła Esperantystów przy Lądeckim Domu Kultury korespondowała z esperantystami z Japonii, Czech, Szwecji i Grecji, zdobywała też w ten sposób informacje o esperanckich konkursach, gdzie też dzieci zdobywały nagrody i ich prace uczestniczyły w wielu wystawach. Dla dzieci także założyła Kółko Esperantystów, zachęcając je także do korespondowania z innymi dziećmi po esperancku zarówno w Polsce jak i za granicą.
Sama też bardzo lubiła rozwiązywać konkursy i krzyżówki. Rozwiązania tych krzyżówek wysyłała do redakcji gazety. Często więc można było przeczytać w czasopiśmie “Brama” czy “Euroregio Glacensis” – “Nagrodę wygrała Janina Rudziak z Lądka Zdroju”. Zdobyła nawet miano “Szczęściara”, bo bardzo często wygrywała.
Za swoje ogromne zaangażowanie, za swój trud poświęcony dzieciom w 2007 r. otrzymała Medal Św. Jerzego “Zasłużony dla Lądku Zdroju.”
“…żyjąc dla drugiego człowieka i tworząc z myślą o innych – odchodzimy pozostając w pamięci.”
Za wszystko co uczyniłaś w wymiarze ludzkiego życia po ludzku dziękujemy Ci

Droga Nino!
Będzie nam Ciebie brakowało!
Bliscy Przyjaciele!!!

Źródło: Debaty Lądeckie – 4 (135) 2011 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.