Obrońcy Ojczyzny

Obrońcy Ojczyzny

Lądeckie Towarzystwo Historyczno-Eksploracyjne w czasie prac indeksacyjnych na obu cmentarzach (parafialnym i komunalnym) zidentyfikowało w sumie 20 grobów (w tym trzy symboliczne) żołnierzy – obrońców Ojczyzny. Bardzo proszę o kontakt osoby, których przodkowie też walczyli o niepodległość Polski, spoczywają na lądeckich cmentarzach, a nie zostali wymienieni na tej liście. Poszukujemy też kontaktu z rodzinami osób tu wymienionych celem uzyskania większej ilości informacji dot. udziału w walkach o niepodległość Polski.

1. Bieniasz Michał (1908-1962) – strzelec 10 Dywizji Piechoty (od 19 sierpnia 1945 – 10 Sudecka Dywizja Piechoty);

2. Chojnacki Janusz (1923-1992) – żołnierz AK;

3. Chojnacki Zdzisław Marian (1915-1924) – żołnierz września 1939 roku. [Grób symboliczny];

4. Cienciara Bolesław (1908-1944) – żołnierz 2 Korpusu Polskiego gen. Władysława Andersa. Poległ pod Monte Cassino. [Grób symboliczny];

5. Cybulski Roman (1892-1980) – wachmistrz I Pułku Ułanów Krechowieckich;

6. Jemioła Edward (1889-1966) – żołnierz 1 pułku Strzelców Polskich w okresie I wojny światowej. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej;

7. Kołacki Roman (1913-1997) – żołnierz K.O.P. Zaleszczyki;

8. Kulikowski Tadeusz (1924-1944) – żołnierz 2 Korpusu Polskiego gen. Władysława Andersa. Poległ pod Monte Cassino. Pośmiertnie odznaczony Krzyżem Walecznych. [Grób symboliczny];

9. Laskowski Franciszek (1898-1956) – w okresie międzywojennym sierżant w Wojskowej Prokuraturze Okręgowej nr 6 we Lwowie. Odznaczony Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918–1921 oraz Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości;

10. Lekwar Jan (1896-1979) – żołnierz Legionów Polskich, wojny obronnej 1939, walk we Francji 1940, walk 1942-45;

11. Litoński Władysław (ok.1926-1947) – żołnierz w stopniu kaprala z okresu II wojny światowej. Kwestia odznaczenia nadal nie jest zweryfikowana;

12. Łukasiewicz Jan  (1928-1987) – członek Armii Krajowej, uczestnik samoobrony polskiej na Kresach II RP;

13. Makrocki Antoni (1924-2006) – żołnierz 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej;

14. Matoszko Antoni (1911-1970) – kanonier 10 Pułku Artylerii Ciężkiej II Korpusu Armii Polskiej gen. Andersa. Odznaczony Krzyżem Pamiątkowym Monte Cassino;

15. Mikita Wiesław (1921-2003) – żołnierz Armii Krajowej;

16. Niechwiadowicz Jakub (1901-1964) – żołnierz II Korpusu Armii Polskiej gen. Andersa. Odznaczony Krzyżem Monte Cassino numer 26675;

17. Nogas Tadeusz (1904-1970) – żołnierz III Powstania Śląskiego w 1921 roku;

18. Ostaszewski Mieczysław (ok. 1901-1941) – uczestnik walk o niepodległość Polski oraz wojny 1920 roku. [Grób symboliczny];

19. Salamon Andrzej (1908-1988) – żołnierz z okresu II wojny. Odznaczony medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939” oraz medalem Zwycięstwa i Wolności 1945;

20. Woźniak Gabriel (1927-1985) – żołnierz AK Ziemi Kieleckiej. Odznaczony Krzyżem Armii Krajowej i Krzyżem Partyzanckim;

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.