Lądek-Zdrój

Lądek-Zdrój

Lp. Nazwa GPS Foto
01 Drewniany
krzyż
GPS
02 Drewniany
krzyż
GPS
03 Drewniany
krzyż
GPS
04 Drewniany
krzyż
GPS
05 Drewniany
krzyż

GPS
06 Figura
wotywna
GPS
07 Kamienny
krzyż
GPS
08 Kamienny
krzyż
GPS
09 Kamienny
krzyż
GPS
10 Kamienny
krzyż
GPS
11 Kamienny
krzyż
GPS
12 Kamienny
krzyż
GPS
13 Kapliczka
domkowa
GPS
14 Kapliczka
domkowa
GPS
15 Kapliczka
domkowa
GPS
16 Kapliczka
słupkowa
GPS
17 Kapliczka
słupkowa
GPS
18 Kapliczka
słupkowa
GPS
19 Kapliczka
słupkowa
GPS
20 Kolumna
Maryjna
GPS
21 Kolumna
Maryjna
GPS
22 Kolumna
morowa
GPS
23 Krzyż
młynarza
GPS
24 Obiekt
nieistniejący
GPS
25 Postument
figury
anioła
GPS
26 Trzy
krzyże
GPS
27 Św. Jakub
Starszy
(Apostoł)
GPS
28 Św. Jan
Nepomucen
GPS
29 Św. Jan
Nepomucen
(zniszczony)
GPS
30 Św. Jan
Nepomucen
GPS
31 Żeliwny
krzyż
GPS

Powrót do spisu miejscowości